Danh sách các hoàng đế La Mã

Đây là một danh sách theo thứ tự thời gian của các hoàng đế La Mã. Xem thêm Đế chế La Mã và La Mã cổ đại.

Ce thế kỷ 1

 • Augustus (31 bce ăn14 ce)
 • Tiberius (14 mộc37 ce)
 • Caligula (37 cạn41 ce)
 • Claudius (41 bóng54 ce)
 • Nero (54 Ảo68 ce)
 • Galba (68 cạn69 ce)
 • Otho (Tháng Tư 69 tháng 4 ce)
 • Aulus Vitellius (Tháng Bảy 69 tháng 12 ce)
 • Vespasian (69 mộc79 ce)
 • Tít (79 cạn81 ce)
 • Domiti (81 cạn96 ce)
 • Nerva (96 cạn98 ce)

Ce thế kỷ 2

 • Trajan (98 Viết 117 ce)
 • Hadrian (117 Tiếng138 ce)
 • Antoninus Pius (138 cạn161 ce)
 • Marcus Aurelius (161 quạt180 ce)
 • Lucius Verus (161 Điện169 ce)
 • Hàng hóa (177 Tắt192 ce)
 • Publius Helvius Pertinax (tháng 1 193 tháng 3)
 • Marcus Didius Severus Julianus (Tháng 3 193 tháng 6)
 • Septimius Severus (193 Vang211 ce)

Ce thế kỷ thứ 3

 • Caracalla (198 mộc217 ce)
 • Publius Septimius Geta (209 Máy211 ce)
 • Macrinus (217 Phản218 ce)
 • Elagabalus (218 Hàng 222 ce)
 • Severus Alexander (222 vang235 ce)
 • Maximinus (235 Điện238 ce)
 • Gordian I (Tháng ba 238 tháng 4)
 • Gordian II (Tháng 3, tháng 4 238 ce)
 • Pupienus Maximus (22 tháng 4, ngày 29 tháng 7, 238 ce)
 • Balbinus (ngày 22 tháng 4, ngày 29 tháng 7, 238 ce)
 • Gordian III (238 Tiếng244 ce)
 • Philip (244 pin249 ce)
 • Decius (249 Phản251 ce)
 • Ký túc xá (251 ce)
 • Gallus (251 Tắt253 ce)
 • Aemilian (253 ce)
 • Valerian (253 Lỗi260 ce)
 • Gallienus (253 Lời268 ce)
 • Claudius II Gothicus (268 máy270 ce)
 • Quintillus (270 ce)
 • Aurelian (270 mộc275 ce)
 • Tacitus (275 cạn276 ce)
 • Florian (tháng 6, tháng 9, 276 tháng 9)
 • Probus (276 cạn282 ​​ce)
 • Carus (282 khách283 ce)
 • Numerian (283 Công284 ce)
 • Carinus (283 Công285 ce)
 • Diocletian (phía đông, 284 Cổng305; chia đế chế thành phía đông và phía tây)
 • Maximian (phía tây, 286 mộc305 ce)

Ce thế kỷ thứ 4

 • Constantius I (phía tây, 305 Máy 306)
 • Galerius (phía đông, 305 Chiếc311 ce)
 • Severus (phía tây, 306 đỉnh307 ce)
 • Maxentius (phía tây, 306 Điện312 ce)
 • Constantine I (306 mộc337 ce; thống nhất đế chế)
 • Galerius Valerius Maximinus (310 trừ313 ce)
 • Licinius (308 308.300 ce)
 • Constantine II (337 Phản340 ce)
 • Constantius II (337 Tiếng361 ce)
 • Constans I (337 mộc350 ce)
 • Gallus Caesar (351 bóng354 ce)
 • Julian (361 bóng363 ce)
 • Jovian (363 bóng364 ce)
 • Valentinian I (phía tây, 364 Tiết375 ce)
 • Valens (phía đông, 364 quạt378 ce)
 • Gratian (phía tây, 367 bóng383 ce; đồng phạm với Valentinian I)
 • Valentinian II (375 Chân39 ce; đăng quang khi còn nhỏ)
 • Theodosius I (phía đông, 379 cường92 ce; đông và tây, 392
 • Arcadius (phía đông, 383 31.395 ce, coemaoh; 395 điêu402 ce, hoàng đế duy nhất)
 • Magnus Maximus (phía tây, 383 bóng388 ce)
 • Honorius (phía tây, 393 39.395 ce, hoàng đế; 395 Công423 ce, hoàng đế duy nhất)

Ce thế kỷ 5

 • Theodosius II (phía đông, 408 Tua450 ce)
 • Constantius III (phía tây, 421 ce, đồng hoàng)
 • Valentinian III (phía tây, 425 Quạt455 ce)
 • Marcian (phía đông, 450 trên sân bay)
 • Petronius Maximus (phía tây, ngày 17 tháng 3 31 tháng 5, 455 ce)
 • Avitus (phía tây, 45 455456456 ce)
 • Majorian (phía tây, 457 bóng461 ce)
 • Libius Severus (phía tây, 461 cường65 ce)
 • Anthemius (phía tây, 461474747)
 • Olybrius (phía tây, tháng tư 472 tháng 11)
 • Glycerius (phía tây, 473 bóng474 ce)
 • Julius Nepos (phía tây, 474 cường485 ce)
 • Romulus Augustulus (phía tây, 475 mộc476 ce)
 • Leo I (phía đông, 457 bóng474 ce)
 • Leo II (phía đông, 474 ce)
 • Zeno (phía đông, 474 bóng491 ce)
Bài viết này được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Naomi Blumberg, Trợ lý biên tập.

Bài ViếT Liên Quan