Chữ số Hindu-Ả Rập

Các chữ số Hindu-Ả Rập , bộ 10 ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, đại diện cho các số trong hệ thống số thập phân. Chúng có nguồn gốc ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 7 và được giới thiệu đến châu Âu thông qua các tác phẩm của các nhà toán học Trung Đông, đặc biệt là al-Khwarizmi và al-Kindi, khoảng thế kỷ thứ 12. Họ đại diện cho một sự phá vỡ sâu sắc với các phương pháp đếm trước đây, chẳng hạn như bàn tính, và mở đường cho sự phát triển của đại số.

Một số biểu tượng cổ xưa cho 1 và 10. Đọc thêm về Chủ đề số và hệ thống chữ số này: Hệ thống Hindu-Ả Rập Một số tuyên bố khác nhau, mỗi tuyên bố có một số biện minh nhất định, đã được đưa ra liên quan đến nguồn gốc của các chữ số phương Tây hiện đại, ... Bài viết này được sửa đổi gần đây nhất và được cập nhật bởi Noah Tesch, Phó tổng biên tập.

Bài ViếT Liên Quan